This communication is available in English. Please click here.

YSGOLION CASNEWYDD AC ARCED Y FARCHNAD

Cystadleuaeth Dylunio Gwaith Celf

Picture2.jpg

Mae Cyngor Ieuenctid Casnewydd, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Casnewydd, yn cynnal cystadleuaeth gyda gwobrau i ddylunio gofod newydd cyffrous fel rhan o'r gwaith o adfywio Arcêd y Farchnad.

Rydym yn chwilio am ddyluniad arbennig ar gyfer uned a fydd yn ychwanegu at ffocws y prosiect adfywio allweddol hwn yng nghanol y ddinas. Mae'r gystadleuaeth ar agor i bob plentyn a pherson ifanc 7-16 oed.

Canllawiau’r Gystadleuaeth

Rhaid i chi ddylunio gofod yn yr arcêd a fydd yn ychwanegu at ffocws yr adfywiad. Rhaid i bob ymgeisydd ddewis 1 categori ar gyfer eu cais (er y gallwch ymgeisio gymaint o weithiau ag yr hoffech).

 

1. Ffantasi – Nid yw arian yn broblem, ewch amdani, meddyliwch Willy Wonka X NASA. Beth bynnag y byddech am i'ch lle delfrydol yng Nghasnewydd fod, dywedwch wrthym drwy eich dyluniad.

 

2. Realiti – Gofod y gellid ei greu, boed y siop sglefrfyrddio orau yn y byd, campfa, neu le ymgynnull i bobl ifanc. Bydd un wobr i ddysgwyr Cynradd ac un wobr i ddisgyblion Uwchradd.

 

Bydd pob gwobr yn £100 o dalebau rhodd y stryd fawr y gellir eu cyfnewid mewn llawer o leoliadau ar y stryd fawr. Bydd detholiad o'r dyluniadau yn cael eu rhoi yn yr arcêd yn ystod ei hadfywiad i ymwelwyr eu gweld.

Sut i Gymryd Rhan

I gael ffurflen gais i ymgeisio, e-bostiwch entries@newportyouthcouncil.org.uk. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ddod yn aelod o Gyngor Ieuenctid Casnewydd, cysylltwch â ni drwy ein gwefan (www.newportyouthcouncil.org.uk).

APPLICATION FORM

Picture1.png